2 sätt att lägga till mellanslag framför cellinnehåll

Ibland kan du behöva lägga till mellanslag framför innehållet i en cell. Om du bara har ett fåtal celler kan du lägga till mellanslag genom att flytta musen i cellen och kontinuerligt trycka på mellanslagstangenten på tangentbordet.

När du behöver lägga till mellanslag i många celler blir följande två metoder användbara.

Metod 1: Ampersand (&) Formel& (ampersand) kan koppla innehållet i 2 eller flera celler till en cell. Du kan till exempel koppla samman kolumnen med Förnamn (kolumn A) och kolumnen med Efternamn (kolumn B) till en ny kolumn som har både för- och efternamn.

Formel:

= cell 1 & cell 2 (inget mellanslag mellan)
= cell 1 &' '& cell 2 (ett mellanslag mellan)

Med den här formeln kan vi också lägga till mellanslag framför cellinnehållet. Till exempel, för att lägga till 10 mellanslag framför förnamnen i kolumn A, kan vi ändra formeln till:

=' '& A2 (lämna 10 mellanslag inom citattecken)

Skriv in formeln ovan i en tom cell (t.ex. E2) och kopiera ner till andra celler.

Varningar:

I vissa situationer kan det vara säkrare att dölja formelresultat till värde genom att använda kopiera och specialklistra in.

Metod 2: KONKATENERA Funktion

KONKATENERA är en av textfunktionerna för att sammanfoga 2 eller fler celler till en cell. Du kan till exempel slå samman kolumnen med Förnamn och kolumnen med Efternamn till en ny kolumn som har både För- och Efternamn.

Formel:

= KONKATENERA (cell 1, cell 2)

För att lägga till 10 mellanslag framför förnamnen i kolumn A kan vi ändra den här formeln enligt följande:

= CONCATENATE ('&A2) (lämna 10 mellanslag inom citattecken)

Skriv formeln ovan i en tom kolumn och kopiera ner för andra cellers resultat.

Varningar:

Från Excel 2016 har CONCATENATE-funktionen ersatts med CONCAT-funktionen. I Excel 2016 fungerar CONCATENATE fortfarande, men kanske inte är tillgängligt i framtida versioner.

Ladda ner Lägg till utrymmen