Alt+Skift+F10: Visa meny för felkontroll

Genvägen Alt + Shift + F10 är att visa menyn för en felkontrollknapp.

Steg 1: Klicka på valfri cell i dataområdet;

Steg 2: Tryck och håll ned Allt och Flytta och tryck sedan på F10 tangent från tangentbordet. Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn.Kontrollera Fler Excel-genvägar