Ctrl+Apostrof: Kopiera en formel från cellen ovan

Genvägen Ctrl+Apostrof (') är att kopiera en formel från cellen ovan till den aktiva cellen eller formelfältet.

Steg 1: Flytta markören till cellen under cellen med en formel;

Steg 2: Tryck och håll ned Ctrl och tryck på Apostrof (') tangent från tangentbordet.Steg 3: Tryck på Enter för att flytta markören ut ur cellen.

Kontrollera Fler Excel-genvägar