Ctrl+F1: Visar eller döljer menyfliksområdet

Genvägen Ctrl+F1 är att visa eller dölja menyfliksområdet.

Steg 1: Klicka på valfri cell i kalkylbladet (t.ex. B2);

Steg 2: Tryck och håll ned Ctrl och tryck på F1 från tangentbordet. Bandet försvinner och det kommer att visas igen när du trycker på genvägen igen.

Kontrollera Fler Excel-genvägar