Ctrl+F9: Minimerar en arbetsbok

Genvägen Ctrl+F9 är att minimera ett arbetsboksfönster till en ikon.

Steg 1: Klicka på valfri cell i kalkylbladet;

Steg 2: Tryck och håll ned Ctrl och tryck sedan på F9 tangent från tangentbordet. Arbetsboken minimeras till ikonen.Kontrollera Fler Excel-genvägar