Ctrl+Skift+F12: Visa utskriftsfönstret

Genvägen Ctrl+Skift+P är att visa Skriva ut dialogrutan, se även genvägen Ctrl+F2 eller Ctrl+P .

Steg 1: Klicka var som helst i kalkylbladet;

 Den här bilden har ett tomt alt-attribut; dess filnamn är excelaltmmd001.jpg

Steg 2: Klicka och håll ned Ctrl och Flytta och tryck sedan på bokstaven P tangent från tangentbordet. Detta för att visa Skriva ut se.Kontrollera Fler Excel-genvägar