Ctrl+Skift+Understrykning: Tar bort konturramen

Genvägen Ctrl+Skift+Understrykning (_) är att ta bort konturkanten från de markerade cellerna. Se genväg Ctrl+Skift+Ampersand för att lägga till en konturram.

Steg 1: Öppna filen du vill ta bort konturkanten;

Steg 2: Välj dataintervall med konturkanten;Steg 3: Tryck på ' Ctrl ' och ' Flytta ' från tangentbordet och tryck sedan på understrykningstecknet från tangentbordet för att ta bort kanten.

Kontrollera Fler Excel-genvägar