Ctrl+Skift+{: Välj celler som hänvisas till av formler

Genvägen Ctrl+Skift+{ (vänster hakparentes) är att markera alla celler som direkt refereras till av formler i urvalet. Se genvägen Ctrl+[ .

Steg 1: Klicka på cellen med formeln;

Steg 2: Tryck och håll ned Ctrl och tryck sedan på vänster lockigt fäste tecken ( { ). Alla celler som direkt hänvisar till formeln kommer att väljas.Kontrollera Fler Excel-genvägar