Hur man använder textfunktionen

TEXT-funktionen är att konvertera värden till text med det format du angett. Se nedan för detaljer eller kolla fler textfunktioner .

Formel:

=TEXT(värde, format_text)Förklaringar:

– Värde krävs, värdet du behöver för att konvertera till text, till exempel ett numeriskt värde.

– Format_text krävs, det format du vill ha i den nya texten, till exempel 'mm/dd/åååå'.

Varningar:

Argumentet format_text får inte innehålla en asterisk (*).

Exempel: Konvertera nummer '1234.567' till text utan decimal.

=T(1234.567,'#') eller =T(1234.567,'0')

Resultatet ger 1235.

Ladda ner: Textfunktion