Hur man använder YEAR-funktionen

Funktionen ÅR returnerar året för ett datum.

Formel:

=ÅR(serienummer)Förklaringar:

Serienummer krävs, datumet du behöver för att hitta årtalet.

Varningar:

Datum lagras som serienummer och 1 januari 1900 är serienummer 1.

Ladda ner: ÅR Funktion