Hur man beräknar åldrar i månaden

Det finns ett par sätt att beräkna åldrarna i år , men om du behöver räkna ut åldrarna i månad är situationen något annorlunda. Antalet dagar i en typisk månad kan vara vilket som helst av de fyra siffrorna: 28, 29, 30 eller 31.

Om vi ​​räknar dagarna mellan de två datumen och sedan dividerat med ett visst antal, skulle vi få antalet månader. Det kommer dock inte att vara särskilt exakt på grund av de fyra varianterna.

Ett sätt att beräkna åldrarna i månad är att använda DATEDIF-funktion , som räknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum.Vänligen kopiera följande formel för att beräkna åldrarna i månad.

=DATEDIF(A2; B2; 'M')

Där A2 är startdatumet och B2 är slutdatumet. 'M' är beräkningstypen. Se tabellen nedan för olika beräkningstyper.

'Y' Antalet år
'M' Antalet månader
'D' Antalet dagar
'MD' Skillnaden när man bortser från år och månader
'YM' Skillnaden när man ignorerar åren och dagarna
'YD' Skillnaden när man bortser från årtalet

Observera att detta är för att räkna antalet hela månader mellan de två datumen. Till exempel är 20 maj 2011 till 1 april 2012 10 månader när du använder DATEDIF-funktionen, även de faktiska dagarna mellan är 11 dagar längre.