Hur man beräknar dagar i månaden för datumet

För att räkna dagarna i en månad kan du använda DAG-funktion och den EOMONTH-funktion .

DAG-funktionen returnerar dagen för datumet, t.ex. '18 jan 2016' returnerar 18, dagen i januari.

EOMONTH-funktionen returnerar den sista dagen i månaden som är det angivna antalet månader före eller efter startdatumet.Använd följande formel för att beräkna dagarna i månaden för datumet.

=DAG(EVMÅNAD(A2,0))

Där A2 är cellen med datum.

Exempel: För att beräkna dagarna i månaden för datumet 1 november 2015 i cell A3

– EOMONTH(A3,0) returnerar den sista dagen i november, vilket är den 30 november 2015.

– DAG(EOMÅNAD(A3,0)) returnerar dagen för datumet 30 november 2015, vilket är 30.

Kontrollera hur man räknar ut dagar på ett år för dagarna på ett år.