Hur man beräknar dagar under datumets år

Det finns 365 dagar i ett vanligt år och 366 dagar i ett skottår i den gregorianska kalendern. Skottåret är exakt delbart med fyra, förutom år som är exakt delbara med 100. Dessa sekelår är dock skottår om de är exakt delbara med 400.

Om du har en lista över datum är några av dem vanliga år och andra är skottår. För att veta antalet dagar på ett år baserat på datumet, använd formeln nedan.

=DAGAR(DATUM(ÅR(A2);12,31); DATUM(ÅR(A2);1,1))+1Där A2 är cellen med datum. DATUM(ÅR(A2);12,31) returnerar årets sista dag och DATUM(ÅR(A2);1,1) returnerar årets första dag.

DAGAR-funktionen returnerar antalet dagar mellan två datum med syntaxen nedan:

=DAYS(slutdatum, startdatum)

Kontrollera hur man räknar ut dagar i en månad för dagarna i en månad.