Hur man extraherar de två bokstäverna från det andra brevet

För att extrahera de två bokstäverna från den andra bokstaven i textsträngen måste du använda Vänster funktion .

Formel:

Kopiera formeln och ersätt 'A1' med cellnamnet som innehåller texten du vill extrahera.=VÄNSTER(HÖGER(A1;LEN(A1)-1);2)

Exempel:

För att extrahera de två bokstäverna från den andra bokstaven från textsträngen ' Hur man extraherar de två bokstäverna från det andra brevet '.

Resultatet returnerar den andra bokstaven ' aj '.

Förklaringar:

Steg 1: För att hitta längden på textsträngen;

Formel =ENDAST(A1)
Resultat 53

Steg 2: Extrahera texten från den andra bokstaven

Formel =HÖGER(A1,LEN(A1)-1)
Resultat ow att extrahera de två bokstäverna från den andra bokstaven

Steg 3: Extrahera de två bokstäverna från den andra bokstaven (eller de två första bokstäverna från textsträngen i steg 2)

Formel =VÄNSTER(HÖGER(A1;LEN(A1)-1);2)
Resultat aj