Hur man formaterar negativa tal i rött i Google Sheets

När du arbetar med siffror i Google-ark behöver du ofta formatera negativa tal och få dem att sticka ut. Som standard är de negativa talen svarta med det negativa tecknet. Du kan formatera dem antingen i rött eller inom parentes så att du enkelt kan hitta dem efteråt.

Steg 1: Välj cellen eller dataintervallet med siffrorna som du vill formatera;

Steg 2: Klicka på ' Formatera '-fliken från menyfliksområdet och klicka på ' siffra ' kommando från rullgardinsmenyn;Steg 3: I den utökade listan klickar du på ' Fler format ' längst ner och sedan ' Anpassat nummerformat ';

Steg 4: I ' Anpassat nummer ' dialogrutan, klicka på ' #,##0_);[Röd](#,##0) ';

Steg 5: Du bör nu se att de negativa talen är i rött med parentes medan positiva siffror är i svarta.

Steg 6: Det finns flera varianter, till exempel kan du klicka på ' #,##0.00);(#,##0.00) ' om du bara vill ha de negativa talen inom parentes;

Du kommer att ha de negativa talen inom parentes och ingen förändring för de positiva talen.

Steg 7: Du kan ha de negativa talen i rött utan parentes. I ' Anpassat nummer ' dialogrutan, ta bort parenteserna från koderna ' '#,##0_);[Röd](#,##0) 'att ha de nya koderna för' #,##0_);[Röd]#,##0 '.

Steg 8: Klicka på ' Tillämpa '-knappen och du kommer att ha negativa tal i rött utan parentes.