Hur man om ett värde är en referens

ISREF-funktionen är att kontrollera om ett värde är en referens. Resultatet returnerar TRUE när det är en referens och returnerar FALSE när det inte är en referens.

Formel:

=ISREF(värde)Förklaringar:

Värde krävs, resultatet returnerar TRUE när värdet är en referens och returnerar False när det inte är en referens.

Exempel:

=ISREF(A2)

Cell A2 är en referens, så ISREF(A2) returnerar Sann .

=ISREF(6)

Nummer 6 är inte en referens, så ISREF(6) returnerar Falsk .

Ladda ner ISREF-funktionen