Hur man räknar celler som slutar med en textsträng

För att räkna antalet celler som slutar med en textsträng kan du använda COUNTIF-funktionen.

Formel:

= COUNTIF(Omfång, '*Text'), där Asterisk (*) står för alla andra bokstäver.Förklaringar:

– Räckvidden krävs, intervallet av celler som du vill räkna;

– '*Text' krävs, en textsträng du letar efter; en asterisk (*) är jokertecknet för alla andra bokstäver.

Varningar:

Funktionen COUNTIF kan räkna cellintervallet med ett enda kriterium. Vänligen se COUNTIFS-funktionen när du har 2 eller fler kriterier att räkna.

Jokertecken Asterisk (*) står för 'alla andra bokstäver', medan frågetecken (?) står för 'en bokstav'.

Exempel 1: För att räkna hur många personer som har namnen som slutar med 'SON'

– Område: Kolumn A (A2:A8)

– '*Text' (kriterier): Avsluta med 'SON' med eller utan andra bokstäver framför, '*SON'.

= Countif(A2:A8, '*SON')
Det finns 2 personer som har namnen som slutar med 'SON'.

Exempel 2: Att räkna hur många personers namn som slutar med 'mas' och har 9 bokstäver totalt

– Område: kolumn A (A2:A8)

– '???TEXT' (kriterier): celler slutar med 'mas' och totalt 9 bokstäver, det vill säga '??????MAS'

= Countif(A2:A8, '??????MAS')
Det finns 1 persons namn som slutar med 'MAS' och 9 bokstäver totalt.

Räkna celler slutar med en textsträng