Så här ändrar du datumformat dd.mm.åååå till åååå-mm-dd

Det finns olika sätt att visa ett datum i Excel. Om du får datumformatet skrivet i formatet 'dd.mm.åååå' och du vill konvertera dem till ett annat format som 'åååå-mm-dd', måste du först extrahera året, månaden och dagen , sortera dem sedan till formatet 'åååå-mm-dd' med et-tecken eller tecknet Concat funktion .

Från formatet 'dd.mm.åååå' till 'åååå-mm-dd', använd följande formel och ändra A2 med cellnamnet i din fil.

=HÖGER(A2,4) & '-' & MIDDEN(A2,4,2) & '-' & VÄNSTER(A2,2)där HÖGER(A2,4) är för att få året, MID(A2,4,2) är för att få månaden och VÄNSTER(A2,2) är för att få dagen.

Om du vill konvertera formatet 'dd.mm.åååå' till 'mm/dd/åååå', använd följande formel och ändra A2 med cellnamnet i din fil.

=MIDDEN(A2,4,2) & '/' & VÄNSTER(A2,2) & '/' & HÖGER(A2,4)